Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc azi, de la ora 14:00. 

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Județean Satu Mare și va avea următoarea ordinea de zi:  

 • 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.05.2020;
 • 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iulie 2020; 
 • 3. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat;
 • 4. Proiect de hotărâre privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Satu Mare, str. Dâmbovița nr. 2, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare – Centru Creşe în Sistem Public 
 • 5. Proiect de hotărâre privind înființarea creșei situate în municipiul Satu Mare, str. Wolfenbuttel nr. 8-10, în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare – Centru Creşe în Sistem Public;
 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020;
 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020;
 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z – Construire locuințe colective și spații comerciale la Parter, S+P+2, Amplasament: Satu Mare, str. Poienilor nr. 13-15; 
 • 9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 – „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submăsura 15.1 – „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020;
 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 175/16.08.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025;
 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 174/16.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare;
 • 12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul „Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă”; 
 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare;  
 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare;
 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare;
 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Poliției Locale Satu Mare; 
 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Satu Mare;
 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare 
 • 19. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 1342 mp situat în Satu Mare, zona str. Dara-Diana, identificat prin CF nr.183302, top nr. 183302
 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului Român și administrarea RNP- Direcția Silvică Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al Satu Mare; 
 • 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare;
 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului-teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4;
 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 13;
 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF nr. 2503 Satu Mare, str. Fântânele; 
 • 25. Diverse – Informări consiliul local.