Proiecte de peste 20 de milioane de lei pentru județul Satu Mare, respinse

Majoritatea parlamentară a respins amendamentele depuse la proiectul Legii bugetului de stat de către deputatul sătmărean PNL Romeo Nicoară, potrivit celor declarate de acesta azi, în cadrul unei conferințe de presă.
Astfel, deputatul PNL de Satu Mare a cerut alocarea sumei de 14 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la stațiunea balneară de la Beltiug; alocarea sumei de 10 milioane de lei pentru Aeroportului Internațional Satu Mare, astfel încât să se poată achita o parte din creditul luat în vederea asigurării finanțării pentru proiectul de modernizare, precum și amendamentul ce a vizat alocarea unei sume de 7 milioane de lei pentru reabilitarea Gării de Nord a municipiului Satu Mare, aflată într-o stare avansată de degradare.
Din păcate, toate aceste propuneri au fost respinse de către majoritatea parlamentară.

Prezentăm și alte amendamente depuse de către PNL și susținute de către deputatul Romeo Nicoară:

AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI (2 amendamente)
Solicităm suplimentarea cu 14 milioane de lei a fondurilor necesare pentru revizuirea/actualizarea studiilor de fezabilitate aferente loturilor 2, 3. Guvernul a alocat doar 600 de mii de lei pentru aceste trei loturi.
Solicităm suplimentarea cu 024 mii lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș
AUTOSTRADA UNIRII (2 amendamente)
Solicităm 200 mii lei pentru ”Pregătirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră tronson Târgu Neamț – Ungheni”, parte din Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni
Solicităm 28.071 mii lei -”Sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț”
AUTOSTRADA TRANSILVANIA.

Solicităm suplimentarea cu 960 milioane de lei pentru: realizarea proiectului tehnic și execuție pentru sectorul Nădășelu – Borș (Nădășelu-Mihăiești, Mihăiești-Suplacu de Barcău, inclusiv tronson Meseș, Suplacu de Barcău – Borș) și pentru finalizarea lucrărilor pe secțiunea 2A (Câmpia Turzii-Ogra-Târgu Mureș). Alocarea propusă de Guvern pentru anul 2019 pentru obiectivul Autostrada Transilvania reprezintă doar 11% din valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2018.

DRUM EXPRES PITEȘTI – CRAIOVA

– Solicităm suplimentarea cu 251.825 mii lei pentru asigurarea finanțării lucrărilor de execuție. Guvernul a alocat pentru anul 2019, credite bugetare în valoare de doar 248.175 mii lei, sumele fiind insuficiente pentru creșterea vitezei de execuție.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Propunem modificarea mecanismului de alocare a impozitului pe venit astfel încât acesta să rămână 100% la nivelul autorităților locale, după următoarea distribuție:
60% la nivelul primăriilor;
20% la nivel județean (din care 15% pentru bugetele județelor; 5% pentru fondul la dispoziția consiliului județean);
20% pentru echilibrarea bugetelor locale;
Propunem majorarea de la 450 de lei/locuitor/an la 500 de lei/locuitor/an a sumelor pentru asigurarea cheltuielilor de asistență socială și pentru asigurarea unor bugete de funcționare;
Propunem majorarea de la 1.000 de lei la 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.
Susținem majorarea cu 5 miliarde lei a sumelor defalcate din TVA (de la 14,7 miliarde lei, la 19,7 miliarde lei) pentru bugetele locale pentru finanțarea drumurilor, serviciilor de protecție a copilului, pentru persoanele cu handicap, pentru asistența socială și cheltuieli pentru sistemul de învățământ, după cum urmează:
Majorarea de la 938,6 milioane lei la 2.402,1 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor;
Majorarea de la 1.665,2 milioane lei 243,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
Propunem alocarea a 80% din redevențele obținute din exploatarea resurselor de suprafață către bugetele locale, după următoarea formulă de repartizare:
40% la bugetele primăriilor;
40% la bugetele județelor
20% la bugetul de stat;
Propunem alocarea a 40% din redevențele obținute pentru exploatarea resurselor subsolului (miniere și petroliere):
20% la bugetele primăriilor;
20% la bugetele județelor;
60% la bugetul de stat;

SĂNĂTATE
Susținem alocarea a 470 de milioane de lei pentru proiectarea și începerea lucrărilor de construire la primele 3 spitale regionale de urgență de la Cluj Napoca, Craiova și Iași. Cele 3 obiective de investiții beneficiază de amplasamente, autorizații, avize și planuri de urbanism necesare demarării lucrărilor. Suma propusă, reprezintă cca. 10% din valoarea totală și se va repartiza în mod egal către cele 3 obiective.
Susținem suplimentarea cu 191 milioane de lei a fondurilor pentru asigurarea medicamentelor pentru boli cronice (mai ales oncologie, boli rare și hemofilie), în condițiile în care Guvernul, deși a prevăzut pentru anul 2019 suma de 3,7 miliarde lei, în creștere față de anul 2018, aceasta este în continuare insuficientă pentru asigurarea stocurilor necesare de medicamente.
Susținem creșterea cu 233 de milioane de lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate. Guvernul a programat numai 26 milioane de lei pentru transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate, sumă care nu ajunge nici măcar pentru reparații capitale la mai mult de 2 spitale. A se nota că, în anul 2018, s-au cheltuit numai 20 de mii de lei!
Susținem majorarea cu suma de 940 milioane lei a cheltuielilor pentru Asistență medicală primară/Medici de familie (prin proiect s-au alocat doar 2 miliarde lei – sumă insuficientă pentru funcționarea optimă a cabinetelor medicale de medicină de familie).

EDUCAȚIE
Propunem majorarea finanțării cheltuielilor pentru Educația Națională, de la 2,8% din PIB în anul 2017 și cca. 3% din PIB în 2018, la 5% din PIB pentru anul 2019 și la 6% din PIB în anul 2020. Propunem alocarea a 1% din PIB pentru activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare.

Solicităm finanțarea prioritară a următoarelor programe naționale:
Programul Școală după Școală – propunem alocarea a 2,88 miliarde lei (cca. 800 mii de beneficiari din clasele 0-IV, timp de 9 luni pe an, 1 voucher/beneficiar în valoare de 400 de lei/lună). În anul 2019, Guvernul nu a prevăzut bani pentru acest program.
Programul Alimentație diversificată în școli – propunem alocarea a 2,67 miliarde lei (cca. 1,6 milioane de beneficiari din clasele -2 (grădi) – VIII, timp de 167 de zile, cu un cuantum de 10 lei/zi). În anul 2019, Guvernul va continua aceleași programe: Cornul și Laptele și Programul pentru școli al UE (fructe și legume), care au probleme mari de implementare.
Implementarea Masteratului didactic – propunem alocarea a 50 milioane lei (cca. 1.500 de profesori beneficiari – Cost per profesor: 33.335 lei/an, din care: 4.500 de lei costul școlarizării/profesor și 12 luni x Salariul Minim pt. studii superioare 2350 + contribuția asigurătorie de muncă). Este o măsură prevăzută de 8 ani în Legea educației naționale și nu a fost implementată, deși sistemul de învățământ funcționează cu un deficit de peste 4.000 de cadre didactice calificate.
Întărirea învățământului profesional – propunem suplimentarea cu 106 milioane de lei (instruirea a încă 20.000 de elevi în învățământul profesional și profesional dual. Costul standard va crește de la 4.200 de lei la 5.000 de lei/elev, iar bursa se va majora de la 200 de lei în anul 2018 (acordată doar pentru 5-6 luni din an) la 300 lei/lună/ pentru12 luni pe an). Guvernul a alocat pentru anul 2019 suma de 157 milioane lei, care nu permite școlarizarea a mai mult de 30 de mii de elevi/an – raportat la deficitul de forță de muncă bine calificată din economie.
Pe lângă aceste programe naționale susținem:
Dublarea numărului de consilieri școlari pentru care propunem suplimentarea sumelor de la Ministerul Educației cu 120 de milioane de lei –pentru susținerea a încă 2.000 consilieri școlari (5.000 de lei salariul mediu brut x 12 luni x 2.000 de consilieri)
Recuperarea restanțelor salariale câștigate în instanță de cadrele didactice trebuie plătite în anul 2019. Vom solicita suplimentarea capitolului cheltuieli de personal cu suma de 200 de milioane de lei.

PENSII
În anul 2019, Bugetul asigurărilor sociale are programat un excedent de 1,7 miliarde de lei. Pentru a evita deturnare utilizări în alte scopuri a acestui excedent, vom propune:

Majorarea punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2019, așa cum prevede Legea nr.263/2010 (100% rata inflației + 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut);
Creșterea contribuțiilor la Pilonul 2 de pensii, de la 3.75% la 5% în anul 2019;
Propunem eliminarea plafonării realizate prin OUG nr.114/2018 privind indemnizaţiile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, precum și pentru persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă. Susținem majorarea substanțială a cuantumului acestora, în condițiile în care numărul de beneficiari se reduce de la un an la altul, iar impactul bugetar este în scădere.

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
Am propus majorarea alocației de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019 – 2.130.528 mii lei. Bugetul asigurărilor sociale are un excedent de 2,9 miliarde lei, care poate fi utilizat pentru majorarea alocației de stat.

DIMINUAREA SUBVENȚIILOR PENTRU PARTIDELE POLITICE
Am propus diminuarea sumei alocate Autorității Electorale Permanente pentru finanțarea partidelor politice în anul 2019, de la valoarea de 409.000 mii lei (credite bugetare), până la nivelul de 170.600 mii lei (credite bugetare) – sumă acordată în anul 2018. Creștere propusă pentru anul 2019 nu se justifică, în condițiile în care domenii prioritare precum sănătatea, educația sau infrastructura nu au suficiente fonduri alocate prin buget.

Articolul precedentBaschet feminin | CSM Satu Mare – CSM Târgoviște, duminică, ora 18:00
Articolul următor500 de elevi sătmăreni au participat la etapa locală a Olimpiadei de matematică