Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe data de 28.03.2019, ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedința ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 28.03.2019
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 28.02.2019
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna aprilie 2019
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Extindere iluminat public pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2019 – 2020 în municipiul Satu Mare
 7. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective P+2E, Amplasament: Satu Mare, str. Lăcrămioarei nr.6
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic de Detaliu Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4 E, Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr. 23

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural ” G.M. Zamfirescu” Satu Mare
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 22/31.05.2001 cu privire la extinderea cimitirului situat în Satu Mare str. Rodnei nr. 10-12
 3. 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Administrației Domeniului Public Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare Aleea Universului nr.5-7
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de expertiză întocmit de expert contabil Cosma Ileana, pentru terenul în suprafață de 2.249 mp, înscris în CF nr. 176263 Satu Mare
 5. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 107/26.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor proprietatea municipiului Satu Mare precum și a aprobării închirierii pajiștilor
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Teatrului de Nord Satu Mare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Cerbului nr. 19
 7. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși”
 8. Diverse – Informări Consiliu local
Articolul precedentCopil strivit de roțile unui TIR, la Negrești Oaș
Articolul următorBaschet | CSM Satu Mare a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere