Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 28 noiembrie, la ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 18.10.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019

3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna decembrie 2019. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului  de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării evenimentelor culturale și sportive care se vor desfășura la începutul anului 2020. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinate valorificării, producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.183/29.08.2019 privind aprobarea proiectului “Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo Centrul Vechi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 122/31.05.2019  privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul „Developing cross-border culture: Revitalised Theatres in Satu Mare and Uzhgorod”. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de identificare și selecție a firmelor locatare din Centrul Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul  municipiului Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în administrarea  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre  privind declararea terenului în suprafață de 6373 mp. înscris în CF nr.175616 Satu Mare, nr. top 175616, ca bun de interes public local. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini. Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 291 mp. situat în municipiul Satu Mare, str. Sighișoara. Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  Apaserv Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/07.10.2019. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20.  Diverse-Informări consiliul local

Articolul precedent”Uniți în fapte bune!”, un spectacol caritabil pentru copiii din medii defavorizate
Articolul următorExplozie într-un bloc de garsoniere din Satu Mare