Potrivit Deciziei 56D din 18 octombrie 2019 a Biroului Electoral Central, pentru solicitarea urnei speciale (urna mobilă) intervalul orar în care cererile însoţite de documente justificative este doar azi, 23 noiembrie 2019 între orele 18.00 şi 20.00!

Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile) și accesul persoanelor cu mobilitate redusă este prevăzută atât în conţinutul Deciziei 56D din 18 octombrie 2019 , cât şi în legislaţia electorală generală.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative.

Art. 1- (1) Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor.
2) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, care poate fi depusă de acesta sau de altă persoană în numele lui, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află.
3) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 23 noiembrie 2019, prezenţa la sediul secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale.

Art. 4. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:
urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
timbre autocolante;
o tuşieră;
cel puţin un pix de culoare albastră;
extrasul din listele electorale ce conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.
Art. 5. – (1) Echipa menţionată la art. 4 se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.
2) Membrii echipei vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil, se vor asigura că acesta semnează în extrasul din lista electorală în dreptul datelor privind identitatea sa şi îi vor înmâna un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.
3) Dispoziţiile art. 44 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 370/2004 se aplică în mod corespunzător.

Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice
Art. 6. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

2) Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, acesta se asigură la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

3) Cererile pot fi depuse cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 23 noiembrie 2019, urmând să se asigure de către conducerea unităţii depunerea acestora la biroul electoral până cel mai târziu la ora 20.00 a zilei respective.

4) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin.(1) şi (2) vor informa biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.

5) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă
Art. 7. – (1) Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei speciale potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) – (8).

2) Directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa acestora faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, cu suficient timp înainte de ziua votării.

3) Cererile de votare se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu cu două zile înainte de ziua votării.

4) În preziua votării, cel mai târziu la ora 20.00, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.

5) În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială, asigurând în prealabil un spaţiu anume amenajat pentru votare, apt să asigure secretul votului.

6) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. In acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.

7) Prevederile alin. (1) – (7) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute.

8) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Alegătorii aflați în arest la domiciliu
Art. 8. – (1) Persoanele aflate în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale, în condiţiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde execută măsura.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a hotărârii judecătoreşti sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu şi poate fi depusă de orice persoană.

(3) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 9. – Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, urna specială şi celelalte materiale electorale să se afle în sediul biroului electoral al secţiei de votare.

Alegătorii care nu pot părăsi locul de muncă
Art. 11. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secţii de votare. Cererea de votare prin intermediul urnei speciale va fi însoţită de o adeverinţă emisă de angajator din care rezultă că, în ziua votării, alegătorul nu poate părăsi locul de muncă în intervalul orar 07.00-21.00.

(2) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Articolul precedentIncendiu de proporții în județ provocat de o ţigară uitată aprinsă
Articolul următorBărbat împuşcat în curtea unei secţii de votare