Odată cu venirea primăverii, proprietarii de terenuri agricole, persoane fizice sau juridice, încep să execute lucrări de curățire a pajiștilor și a resturilor vegetale uscate de pe terenurile arabile.

În multe locuri s-au semnalat distrugerea acestora prin incendiere, astfel că Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare reaminteşte populaţiei şi agenţilor economici faptul că, în conformitate cu OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, art. 94 alin.1, lit. n) “deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare va emite, la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru arderea miriştii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase pe baza următoarelor acte:
– act doveditor de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării, care să specifice că arderea miriştei se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici culturii (numai în cazul arderii miriştilor şi resturilor vegetale agricole);
– copie după permisul de lucru cu focul eliberat de către serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă de pe raza unităţii administrative teritorială locală (conform Ordinului nr. 579/2008);
– notificare către GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare;
– notificare din partea APIA care prevede condițiile sau interdicțiile privind arderea miriștii și resturilor vegetale
– un plan de încadrare a parcelelor în care se vor arde miriştea, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, pentru verificarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate existente în judeţul Satu Mare.
– acolo unde este cazul, obţinerea avizului administratorului (ANANP) ariilor naturale protejate.
Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice.
Incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile naturale protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală .
Acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare este valabil numai după obţinerea Permisului de lucru cu foc eliberat de către autoritatea publică locală pe raza căreia se găseşte parcela în care se vor arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, conform Ordinului MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007), art. 97 alin. (3), (4) şi art. 99 alin. (3).
Toți fermierii care solicită plăți directe pe suprafață, plăți de agromediu, etc conform prevederilor Ordinului MADR nr. 869/2016, MMAP nr. 1650/2016 și ANSVSA nr. 111/2016 au obligația de a nu arde miriștile și resturile vegetale pe terenurile arabile și de a nu arde vegetația uscată din pajiștile permanente (măsura GAEC- 6, SMR 2 și SMR3).
Conform Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) fermierii au obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2), conform cărora este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei, prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor şi resturilor vegetale, precum şi menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.
Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare, precum şi vegetaţia pajiştilor permanente. Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor.
Incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau a vegetaţiei ierboase determină pe de o parte creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală iar pe de altă parte determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii prin moartea unor specii de floră şi faună sălbatică.

Articolul precedentNicu Alifantis & Zan concertează la Satu Mare
Articolul următorZeci de vitezomani prinși de polițiștii din Satu Mare, în weekend