În luna august a anului 2020, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat 35 de inspecţii, din care 19 planificate și 16 neplanificate, în urma cărora au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 57.000 lei.

 

Astfel, în cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate 7 controale efectuate în urma sesizărilor, pentru verificarea aspectelor semnalate de acestea, 1 control pentru verificarea stadiului realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare, 1 control dispus de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, 6 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare, 1 inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare.

Din cele 19 controale planificate, două acțiuni au avut ca scop verificarea respectării prevederilor autorizației integrate de mediu, la două instalații care cad sub incidența legislației privind emisiile industriale. Celelalte 17 inspecții planificate au avut ca tematică de control, verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale și a stării de salubrizare a localităților.

În urma acestor controale, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 57.500 lei. De asemenea, într-unul din cazuri, în care s-a constatat inițierea unor lucrări fără obținerea acordului de mediu, s-a dispus, ca sancțiune complementară, desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost în domeniul gestionării deșeurilor, în special al celor tip municipal și asimilabile de către deținătorii acestora, persoane fizice și juridice, respectiv abandonarea acestora pe terenuri din intravilanul și extravilanul unor localități.
Alte inspecții au vizat verificarea respectării prevederilor legale pentru titularii unor proiecte care au depus cereri de finanțare pentru fonduri europene, pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilor, inspecții efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul acestor proiecte, inspecții vizând evacuări neconforme de ape uzate, a modului de realizare a măsurilor pentru conformarea la prevederilor legislației din domeniul protecției mediului, ș.a.m.d.
În toate situațiile, pe lângă acțiunile coercitive amintite, comisarii au stabilit măsuri cu termen pentru remedierea deficiențelor constatate.

Sursa: Realitatea de Satu Mare

Articolul precedentAfaceri la cheie pentru mici întreprinzători. SAVCOM, soluții ingenioase pentru promovare (P)
Articolul următorCHA CHA LITIX! Episodul 70. Bancomatele sar în aer mai rău ca petardele de Revelion