Primăria municipiului Satu Mare pregătește licitația pentru noul operator de salubrizare.

Consilierii locali au votat în această după-amiază caietul de sarcini, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri (PSD).

Consilierii PSD au intervenit și au propus ca noul operator să semneze un contract pe cinci ani, și nu pe zece, așa cum prevedea proiectul.

În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiului Satu Mare, prin contract de concesiune, a fost aprobat.

Noul operator de salubrizare din Satu Mare va semna un contract pe zece ani și va prelua atribuțiile Florisalul începând cu ianuarie 2020, valoarea contractului ridicându-se la suma de 263.138.788,6 lei fără T.V.A.
După semnarea noului contract și conform caietului de sarcini, operatorul de salubrizare va avea mai multe obiective și obligații, dintre care:

• operatorul este obligat să colecteze în 4 fracții separate(hârtie,plastic, metal și sticlă) iar din 2021 va lua măsuri pentru separarea deșeurilor menajere de deșeurile biodegradabile, colectând astfel în 5 fracții separate
• operatorul pe cheltuia proprie va moderniza punctele de colectare astfel încât să aibă fante de închidere și să se permită precolectarea separată a deșeurilor
• toate utilajele vor fi dotate cu sistem GPS pentru a fi urmărite în timp real
• operatorul va avea obligația de a înființa un Centrul de colectare a deșeurilor voluminoase și reciclabile. Cetățenii care vor dori să se debaraseze de aceste deșeuri o vor putea face în mod gratuit
• înființarea patrulei ECO care va verifica printre altele modul în care cetățenii fac precolectarea deșeurilor , modul de depozitare al deșeurilor, identificarea persoanelor care nu au încheiat un contractul cu operatorul de salubrizare etc.
• operatorul este obligat să pună la dispoziția cetățenilor contra cost saci pentru colectarea deșeurilor vegetale
• operatorul are obligația de a avea în dotare utilaje și mașini care respectă cele mai stricte norme de poluare
• operatorul va putea fi penalizat sau sancționat, după caz, dacă nu respectă cel puțin două cerințe prevăzute în regulamentul de salubrizare.