Laura Cergheș – Marina și-a lansat în această după-masă cartea: „Steagul de nuntă – variație și constanță în obiceiurile nupțiale din Țara Oașului și Țara Beiușului”, care reprezintă teza de doctorat a autoarei. 

La eveniment au fost prezenți prof. univ. dr. Ion Cuceu – Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj Napoca, prof. univ. dr. – Florin Cioban – ELTE Budapesta, av. Adrian Cozma – directorul Cancelariei Prefectului, dr. Felician Pop – președintele Asociației Scriitorilor de Nord – Vest, Robert Laszlo – managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prof. Călin Durla – inspector școlar general ISJ Satu Mare, Anca Rusu – directoarea Muzeului Țării Oașului și profesoara Irina Stan, profesoara Călina Vancea.

„Subiectul ales de autoarea acestui studiu monografic este unul de mare interes științific în etnologia și folcloristica românească tocmai prin abordarea comparativă a acestui moment ceremonial din ritualurile nupțiale contemporane din două zone etnografico- folclorice de profundă rezonanță etnoculturală: Țara Oașului și Țara Beiușului. Înscriindu-se întru totul în colecția Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române, e rezultat al unor laborioase investigații de teren și al unor eforturi documentare de bibliotecă și de arhivă susținute, în urma cărora autoarea a reușit să facă lumină într-o problematică etnologică mai puțin cercetată până acum, lucrarea aduce, în buna tradiție științifică clujeană, prin descrieri etnografice minuțioase ale tuturor elementelor momentului ceremonial, cu raportări de substanță asupra obiectului întemeiate prin restituții interpretative atent valorificate din bibliografia parcursă și din propriul teren etnologic”. – prof. univ. dr. Ion Cuceu.