Consilierii județeni sătmăreni s-au reunit azi în ședința extraordinară a Consiliului Județean Satu Mare menită a supune aprobării proiectul de hotărâre privind rapoartele de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2019.

Aprobarea proiectului reprezenta ultima etapă a concursului de proiecte în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general pentru manifestările culturale și sportive, desfășurate în cursul acestui an.

Cu 28 de voturi pentru și o abținere, cei 29 de consilieri județeni au aprobat finanțarea în valoare de 1.500.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 1.000.000 lei pentru cultură și 500.000 lei pentru sport, pentru 36 de solicitanți pe cultură, respectiv 23 pentru sport, cu care se vor încheia contracte de finanțare începând de astăzi. Această sumă se adaugă celor peste 30 milioane de lei alocați anual instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean și activităților din calendarul cultural deja aprobat.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a propus a se respecta litera legii în totalitate, luând modelul altor UAT-uri prin simplificarea procedurii, reducerea termenelor și neacceptarea completărilor la dosar. De asemenea, membrilor comisiilor de evaluare pe lângă declarațiile de confidențialitate li se va solicita faptul ca în sala în care se va face evaluarea să intre fără telefoane mobile.

În eventualitatea în care bugetul permite, conducerea Județului Satu Mare propune o nouă sesiune de selecție, evaluare și finanțare și a altor programe.