Absolvenții instituţiilor de învăţământ sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare.

Tinerii sunt așteptați să se înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– actul de identitate, în original şi copie;
– actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
– adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.
Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica, nr. 36, nr. telefon 0261 770237. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Articolul precedentFestivitate de încheiere a anului școlar în Penitenciarul Satu Mare
Articolul următorInformare meteo: Disconfort termic, manifestări de instabilitate atmosferică, la Satu Mare