USR Satu Mare cere în instanță anularea hotărârii Consiliului Local de majorare cu 20% a taxelor și impozitelor

Filiala USR Satu Mare a depus la Tribunalul Satu Mare o acțiune în anulare prin care cere instanței judecătorești să anuleze hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 299/21.12.2017 prin care Consiliul Local a hotărât majorarea cu 20% a taxelor și impozite locale pentru clădirile rezidențiale de pe teritoriul municipiului, dar și pentru mijloacele de transport deținute de cetățeni și persoanele juridice, înregistrate în municipiu.
De asemenea se solicită rambursarea sau compensarea sumelor rezultate din aplicarea prevederilor HCL 299/21.12.2017, încasate de la toate persoanele fizice și juridice care și-au onorat obligații de plată a taxelor și impozitelor locale către Primăria Municipiului Satu Mare în baza acestuia.
Filiala USR Satu Mare, încă în luna ianuarie, a solicitat Consiliului Local revocarea/anularea HCL 299/21.12.2017, considerând că nu a informat în prealabil cetățenii despre această majorare cu 20% a valorii mai multor taxe si impozite locale, și astfel nu au fost respectare dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Astfel, a fost încălcat dreptul la informare asupra unui proiect de act normativ și prin aceasta s-a limitat dreptul plătitorilor de taxe și impozite de a trimite propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul actului normativ.
USR Satu Mare consideră că această majorare de taxe și impozite locale cu 20% a fost adoptata tocmai pentru a acoperi lipsa de performanță în activitatea administrației publice locale si incapacitatea de a gestiona treburile orașului în interesul real al sătmărenilor, precum și faptul că deciziile nesustenabile ale primarului și ale consilierilor locali afiliați au condus la ineficiență în realizarea execuției bugetare pentru anul precedent și pierderea sumei de 7,6 mln RON, reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugetară, conform legii nr. 2 a bugetului de stat pentru 2018; creșterea cheltuielilor de funcționare, urmare a majorărilor de salarii din administrația publică locală cu valori cuprinse între +25% și +50%, fără a oferi o calitate mai bună a serviciilor prestate în folosul comunității pentru locuitorii municipiului Satu Mare; proasta administrare a treburilor orașului (starea drumurilor fiind doar un exemplu între multe altele).

sursa: USR Satu Mare