Conform informațiilor transmise de ITM Satu Mare, la sfârșitul stării de urgență în județul Satu Mare erau suspendate 10.452 contracte individuale de muncă. În ultima lună, numărul contractelor suspendate s-a înjumătățit, în 16 aprilie fiind suspendate 20.002 contracte individuale de muncă.

La  data de 14 mai, în județul Satu Mare erau suspendate 10.452 contracte individuale de muncă, din care:

  • pentru întreruperea sau reducerrea temporară a activitatii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (conform art. 52 alin.(1) lit.c) din Codul Muncii) : 6.694, pentru carantină  și/sau forță majoră (art.50 lit.c și f din Codul Muncii): 37, 
  • pentru reducerea programului de la 5 zile/săpt. la 4 zile pe săpt. (conform art. 52 alin.3 din Codul Muncii) : 845.
  • pentru alte motive fără legătură cu starea de urgență și șomajul tehnic (concediu pentru îngrijirea copilului, concediu paternal, prin acordul părților, etc.) : 2.872 contracte individuale de muncă.

La nivel național, în data de 15 mai 2020, erau suspedate 634.709 contracte individuale de muncă (152.882 – Industria prelucătoare; 122.672 – Comert cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; 87.686 – Hoteluri și restaurante) și 362.520 contracte individuale de muncă încetate.

Domeniile cele mai afectate: Turism și HORECA (hoteluri, restaurante, baruri, cafenele), Comerț, Transporturi, Industrie.

Nr. total al persoanelor angajate la angajatorii cu sediul social în județul Satu Mare : 84.939.

În acest moment (n.r. 14 mai), numărul total al angajatorilor cu sediul social în județul Satu Mare (angajatori activi având contracte individuale de muncă înscrise în REGES – registrul general de evidență a salariaților transmis în format electronic în sistemul REVISAL) este de9.234 angajatori activi, în scădere față de 15 martie 2020, când erau 9.251. 

 În perioada 16.03. – 14.05.2020 au fost primite (înregistrate) la I.T.M. Satu Mare 72 de petiții de la persoane fizice (salariați), din care 4 redirecționate de la alte inspectorate teritoriale de muncă și 2 de la alte instituții (majoritatea în format electronic, prin e-mail sau pe portalul extern).  În cele mai multe dintre aceste petiții sunt semnalate aspecte privind restanțe la plata drepturilor salariale sau, după caz, desfacerea contractului individual de muncă. 

ITM Satu Mare transmite angajatorilor care continuă sau, după caz, își reiau activitatea după o perioadă de întrerupere, să reevalueze riscurile și să realizeze un plan de acțiune cu măsurile de prevenire corespunzătoare, să întocmească planuri de urgență pentru gestionarea crizelor sau actualizarea celor existente, acestea fiind importante și pentru eventuale evenimente de încetare și reluare a activității profesionale în viitor.