Poliția Satu Mare face angajări din sursă externă

Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare organizează la data de 30 martie concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 3 posturi, respectiv:

I. ofițer specialist II, în cadrul Serviciului Criminalistic din Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, la poziția 237 din statul de organizare al unităţii;
II. 1. ofițer principal II, în cadrul Poliției Municipiului Satu Mare – Secția 1 Poliție Satu Mare – Compartimentul Investigații Criminale – Combaterea infracțiunilor contra patrimoniului din Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare la poziția 432 din statul de organizare al unităţii;
2. ofițer specialist III, în cadrul Poliției Municipiului Carei – Biroul Investigații Criminale – Supravegheri judiciare din Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, la poziția 482 din statul de organizare al unităţii.
În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile din fișa postului, precum și condițiile legale și criteriile specifice, respectiv:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului:
1. Pregătire de bază:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna)
sau
– studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna),
2. Pregătire de specialitate: nu este cazul
3. Să obțină/să dețină certificat sau autorizație de acces la informații clasificate, conform fișei postului;
4. Să obțină/să dețină permis de conducere categoria ”B”
5. Să obțină/să dețină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare a poliției judiciare
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale.
n) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Înscrierile se realizează la sediul instituției (Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.11) în perioada 14.01. – 22.01.2019 inclusiv, în intervalul orar 09,00 – 15,00, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei medicale, care se depune la sediul instituţiei până la data de 08.03.2019.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777 interior 20663 – comisar șef de poliție Săndulescu Simona și interior 20667 – subcomisar de poliție Crețu Roxana, de luni până vineri (în zilele lucrătoare), între orele 09:00-15:00.

Articolul precedentElevii sătmăreni vor primi de luni lapte, după patru luni de întârziere
Articolul următorCurse externe noi din primăvară, de pe Aeroportul Satu Mare