Conducerea societăţii Forisal a atacat pe ultima sută de metri decizia prin care contractul de salubrizare al municipiului Satu Mare pe următorii 10 ani era atribuit către firma AVE Bihor. 

Contestaţia  a fost depusă atât în instanţă cât şi la Primăria Satu Mare cu o oră înainte de expirarea termenului. Dacă Florisal nu contesta licitaţia până astăzi la ora 16:00 urma semnarea contractului cu noua firmă. 
Acum, însă, urmează verificarea contestaţiilor.

Primăria a anunţat la începutul lunii că în urma evaluării ofertelor depuse pentru procedura de achiziție publică pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a fost declarată câștigătoare oferta depusă de firma AVE Bihor.