Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare au efectuat în luna iulie 131 controale, dintre care 64 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 67 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 222 deficiențe.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 67 controale, fiind constatate 124 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 124 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 29.500 lei) și 118 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii iulie 2019 au fost înregistrate la ITM Satu Mare un număr de 59 de petiții (sesizări), respectiv 44 de la persoane fizice și 15 de la persoane juridice, precum și 53 solicitări (scrise) de la alte instituții, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.