În luna iunie s-au înregistrat 175 de nașteri, 84 de căsătorii și 170 de decese, potrivit raportului de activitate al Serviciului de Stare Civilă Satu Mare.
În luna iunie s-au înregistrat 175 de naşteri. Din totalul de 175 acte de naştere înregistrate în municipiul Satu Mare: 46 sunt transcrieri de certificate naştere din străinătate; 5 acte de naştere tardive; 33 acte naştere înregistrate în conformitate cu art.41 alin. (51) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În luna iunie s-au înregistrat 84 de căsătorii. Din totalul de 84 acte de căsătorie înregistrate în municipiul Satu Mare: 17 sunt transcrieri de certificate de căsătorie din străinătate; 10 acte căsătorie înregistrate în conformitate cu art.41 alin. (51) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În luna iunie s-au înregistrat 170 de decese. Din totalul de 170 acte de deces înregistrate în municipiul Satu Mare, 6 sunt transcrieri de certificate de deces din străinătate.S-au eliberat 175 certificate de deces.

S-au mai înregistrat în actele de stare civilă: 7 certificate de divorţ emise de birourile notariale publice şi operate în actele de stare civilă; 15 sentinţe de divorţ emise de instanţe judecătoreşti şi operate în actele de stare civilă; o cerere de divorţ pe cale administrativă s-a depus la D.E.P. Satu Mare, jud. Satu Mare; o declaraţie de recunoaştere a paternităţii dată în faţa ofiţerului de stare civilă;  4 declaraţii de recunoaştere a paternităţii şi încuviinţarea purtării numelui date în faţa ofiţerului de stare civilă; 4 recunoaşteri a paternităţii  prin sentinţă judecătorească; o tăgada a paternităţii prin sentinţă judecătorească și 8 cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 50 ani de la încheierea căsătoriei, 3 cereri la 60 de ani de la încheierea căsătoriei.