Direcţia de Asistenţă Socială Satu Mare și Primăria municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, au lansat azi un nou proiect intitulat: ”Implicat și la vârsta înțelepciunii”.

Principalul obiectiv în reprezintă creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare prin înființarea a două noi servicii sociale adresate vârstnicilor și încurajarea îmbărânirii active, în corespondență cu nevoile individuale ale persoanelor de vârsta a treia, cu accent pe evitarea izolării, inactivității și diminuarea riscului de sărăcie și excluziune socială.

”Sunt 13.000 de vârstnici beneficiari și doar șase servicii care oferă sprijin. Toate private. În acest context, am căutat o soluție pe două axe, una pentru vârstnici și una pe comunitate, în general”, a spus directorul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Adrian Balaj.

Astfel, se va înființa un centru comunitar pentru persoane vârstnice, într-o centrală dezafectată de pe strada Jiului și serviciul ”O masă pe roți”.

Principalele rezultate așteptate, în urma implementării proiectului sunt: două licențieri de servicii sociale obținute, unul pentru centrul de zi pentru vârstnici și unul pentru servicii de masă pe roți pentru persoane de vârsta a treia; minim 124 de vârstnici beneficiază de serviciile centrului de zi; minim 40 de persoane vârstnice beneficiază de serviciile mesei pe roți cu hrană furnizată la două zile; în total 164 de vârstnici primesc sprijin, din care 124 depășesc situația de vulnerabilitate dată de izolarea la domiciliu.

Proiectul, în valoare de 2.786.616,39 lei este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, urmând să fie implementat în perioada iulie 2019-iunie 2022.