Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare în data de 28.02.2019, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, cu 29 de proiecte pe Ordinea de zi.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără schimbarea denumirii „Şcolii Gimnaziale nr. 10” Satu Mare în „Şcoala Gimnazială Rákóczi Ferenc” Satu Mare și atribuirea denumirii de „Trupa Mihai Raicu” trupei secţiei române a Teatrului de Nord Satu Mare.

Pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 9.01.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 11.01.2019

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 31.01.2019
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna martie 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.î

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: viceprimar Doina  Feher
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect , „Alături de tine” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare și a Acordului de parteneriat

Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect „Suntem aici pentru tine ” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare și a Acordului de parteneriat

Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2019

Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: POD PESTE RÂUL SOMEŞ – Amplasament str. Ștrandului în Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 333/20.12.2018 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 83 din H.C.L. Satu Mare nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal – Lotizare pentru locuințe individuale, Amplasament : Satu Mare, str .Căprioarei

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației : Planul Urbanistic Zonal Construire imobil de locuit P+3 cu apartamente și parter comercial, Amplasament: Satu Mare, str. Păulești nr.54

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal -Lotizare locuințe individuale cu deschidere de stradă, Amplasament : Satu Mare, zona str. Ion Popdan

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 1” precum şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 2” precum şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 4” precum şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 5” precum şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare cu titlul „Reabilitare clădiri rezidenţiale Satu Mare 7” precum şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „Şcolii Gimnaziale nr. 10” Satu Mare în „Şcoala Gimnazială Rákóczi Ferenc” Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Trupa Mihai Raicu” trupei secţiei române a Teatrului de Nord Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
27. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Mişco Vasile a locuinţei situate în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A, ap. 8

Iniţiator proiect: viceprimar Adrian Albu
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului-teren proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 28

Iniţiator proiect: viceprimar Adrian Albu
29. Diverse – Informări Consiliu local

Articolul precedentFestival pescăresc organizat în premieră la Vetiș
Articolul următorFilarmonica ”Dinu Lipatti”, în premieră la Festivalul George Enescu 2019