Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe data de 25.04.2019 ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 19.03.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 28.03.2019

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna mai 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului local al Municipiului Satu Mare pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a Bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. I 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare în semestrul II al anului şcolar 2018 – 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 97/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și Contractul de concesiune pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 din municipiul Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,,Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: (punct de plecare str. Lazarului) str. Trandafirilor – str. Avram Iancu – str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu – str. 1 Decembrie 1918 – Centru vechi; traseu 2: (punct de plecare str. Mileniului) str. Iuliu Hossu – Bd. Vasile Lucaciu, precum și realizarea unui sistem de închiriere de biciclete” din Municipiul Satu Mare;
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseul 1: B-dul Lucian Blaga – str. Păulești – dig, str. Grigore Alexandrescu – P-ța Soarelui – dig; traseul 2: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) – Drumul Careiului; precum și realizarea a 4 (patru) sisteme de închiriat biciclete” din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseu 1: str. Gheorghe Barițiu (punct de plecare colț cu str. Ady Endre) – str. Rodnei – str. Fabricii – str. Odoreului; traseu 2: str. Gheorghe Barițiu (punct de plecare colț cu str. Ady Endre) – str. Lăcrimioarei – str. Porumbeilor – str. Liviu Rebreanu – str. Panseluței – P-ța Titulescu – str. Iuliu Maniu – centru; traseu 3: (punct de plecare str. Panseluței) str. l. Rebreanu – str. Mileniului – str. Horea – Centru vechi; precum și realizarea a 6 sisteme de închiriat biciclete” din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Realizare de sisteme de închiriere de biciclete în municipiul Satu Mare”

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu” din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou din municipiul Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hoptărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Vechi din municipiul Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a unor terenuri sintetice de minifotbal, instituit în favoarea Liceului cu program sportiv Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr.1
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 152 mp. situat în Satu Mare str. C.A. Rosetti nr.2, în favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie ,, Filadelfia Satu Mare ”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 156 mp. înscris în CF nr. 160837 Satu Mare, cu nr. cadastral 816/13/2/23
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a investiției constând în 2 căi rutiere, situate în Satu Mare, Drumul Careiului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Perșa Alexandru a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 72-74, bl. B, et II, ap.30
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

31. Diverse – Informări Consiliu local

Articolul precedentUltimatum pentru proprietarul hotelului Dacia. Noul proprietar, amenințat cu amenzi
Articolul următorEvaziune fiscală de 16,3 milioane de lei, la Satu Mare