Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în data de 25 iulie, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Satu Mare.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.06.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.06.2019

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. II 2019

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Iniţiator proiect: viceprimar Doina Feher

9. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul „Funcţionarea pentru anul 2019 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă”

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic de Detaliu -„Reconstruire acoperiş, amenajări interioare, extindere în regim de înălţime parter şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în grădiniţă două grupe” Amplasament: Satu Mare, str. Inăului nr. 30

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal – „Extindere clinică medicală prin reamenajare şi supraetajare” Amplasament: Satu Mare, str. Iuliu Hossu nr. 55

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind documentaţia: Plan Urbanistic Zonal -„În vederea lotizării pentru locuinţe individuale” Amplasament: Satu Mare, Zona str. Lucian Blaga

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi servitude, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 126/30.05.2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiilor cu propunere de dezlipire a unor terenuri situate în incinta Pieței de Alimente nr. 1

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr.263/ 23.11.2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiului Satu Mare, prin contract de concesiune

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Diverse – Informări consiliul local

Articolul precedentDistracţie şi voie bună la Ziua Oraşului Tăşnad
Articolul următorRazie de proporţii pe şoselele din județul Satu Mare