După ce Fiscul a constatat că Apaserv a acordat ilegal prime de peste 1,6 milioane lei angajaților (din bani publici), societatea a cerut azi aprobarea angajării unui avocat care să o reprezinte în instanță. Desigur, avocatul va fi plătit tot din bani publici.

În urma unor controale efectuate în anii 2017 și 2018 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca s-a stabilit că premiile acordate de Apaserv angajaților în anul 2016 s-au făcut în mod ilegal. Astfel, angajații Apaserv Satu Mare trebuie acum să restituie sumele primite, în cuantum de 1.656.000 lei.

Cu toate că dispoziția Fiscului este obligatorie, conducerea Apaserv vrea totuși să conteste această decizie la Tribunalul Satu Mare.  În acest sens, are nevoie de ajutorul Consiliului Local Satu Mare care să-i să aprobe cererea prin care urmează să angajeze un avocat.

Dorința, îndeplinită, după ce proiectul a fost votat de consilierii PNL, ALDE și UDMR (cu excepția consilierului Gunthner Tiberiu care s-a abținut). De asemenea, s-au abținut de la vot consilierii locali PSD.

Astfel, consilierii locali au aprobat azi angajarea unui avocat de către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în vederea consilierii şi reprezentării acesteia în toate procesele care au ca obiect contestarea cât şi ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin Dispoziţiile obligatorii ANAF nr. IEF 648/24.05.2017 şi nr. IEF 1160/21.09.2018, ”potrivit cărora s-a dipus ca măsuri reîntregirea patrimoniului societății cu suma de 1.160.000 lei si 496.000 lei.”

Redăm integral Expunerea de motive:

”1. Descrierea situatiei actuale
Având în vedere Dispozițiile Obligatorii Nr. IEF 648/24.05.2017 și nr. IEF 1160/21.09.2018 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca- Compartimentului Inspectie Economico-Financiară Satu Mare, potrivit cărora s-a dipus ca măsuri reîntregirea patrimoniului societății cu suma de 1.160.000 lei si 496.000 lei.
În contextul în care, reîntregirea patrimoniului societății înseamnă recuperarea de la angajați a acestor sume și ținând cont că din corpul angajaților fac parte și consilierii juridici ai societății, care potrivit regulilor etice și deontologice nu pot reprezenta părți ale căror interese sunt antagoniste unul față de altul, cât timp ei înșiși fac parte dintre angajații de la care ar urma să se recupereze sumele imputate prin Dispozițiile Obligatorii ale Finanțelor.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
În conformitate cu prevederile art. I alin.3 din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora:
Art.I ( 3).În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare …societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

a)…
b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.
Având în vedere circumstanţele prezentate, SC Apaserv Satu Mare SA a solicitat în conformitate cu dispoziţiile legale, angajarea unui avocat pentru contestarea Dispozițiilor Obligatorii cât și ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control, în cauză regăsindu-ne în acele situaţii temeinic justificate.

3. Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat de către S.C. APASERV SATU MARE S.A. pentru procesele care au ca obiect contestarea cât şi ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin Dispoziţiile obligatorii ANAF nr. IEF 648/24.05.2017 şi nr. IEF 1160/21.09.2018, cu mandatarea Directorului General Ioan Leitner în vederea achizitionarii acestui serviciu, respectiv a angajării unui avocat specializat pe litigii fiscale.”

Articolul precedentTabără județeană de matematică la Satu Mare
Articolul următorRomeo Nicoară: ”Guvernul trimite mii de localități în insolvență”