În cursul lunii septembrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 140 controale, dintre care 92 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 78 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 226 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 226 măsuri pentru înlăturarea acestora.

Cu ocazia celor 92 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna septembrie 2019 s-au aplicat în total 38 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare totală de 166.300 lei și 28 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 99 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 31 sancțiuni (9 amenzi și 22 avertismente), din care 6 amenzi în valoare totală de 160.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și 3 amenzi în valoare totală de 6.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați, precum și 22 avertismente pentru alte încălcări ale unor prevederi ale Codului Muncii.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 4 sancțiuni (1 amendă de 300 lei și 3 avertismente) și s-au dispus 21 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 78 controale în cursul lunii septembrie 2019, fiind constatate 127 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 127 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 40.500 lei) și 121 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.